Naše služby - účetnicví

1. Vedení účetnictví nebo daňové evidence

2. Zpracování mezd

3. Další služby

1. Vedení účetnictví nebo daňové evidence

Vedení daňové evidence

Vedení účetnictví (podvojného)

Obsahem těchto služeb je:

zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému

 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy bankovních dokladů
 • vedení knihy pohledávek
 • vedení knihy závazků
 • vedení účetního deníku (deníku zjednodušené daňové evidence)
 • vedení hlavní knihy analytické (v případě podvojného účetnictví)
 • vnitropodnikové sledování

vyhotovení klientem požadovaných výstupních sestav (na tyto sestavy klademe obzvlášť velký důraz pro přehledné a srozumitelné výsledky hospodaření pro klienta)

vyhotovení zákony vyžadovaných výstupních sestav

vedení evidence pro účely zákona o DPH

zpracování přiznání k DPH

zpracování přiznání k dani z příjmů

zpracování souhrnného hlášení k DPH

roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky

nahoru

2. Zpracování mezd

 

Zpracování mezd a personalistiky

vedení personalistiky

výpočet mezd zaměstnanců

vyhotovení všech výstupních sestav a jejich předání klientovi, případně přímo zaměstnancům

 • výplatní pásky
 • výčetky
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny včetně podání
 • měsíční přehledy pro sociální správu včetně podání
 • žádosti o vrácení vyplacených daňových bonusů včetně podání
 • rekapitulace mezd
 • příkazy k úhradě bezhotovostních plateb
 • přehledy odvodů
 • zápočtové listy apod.

ověření náležitostí všech dokladů podávaných na úřady vč. jejich podání

vypracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich elektronické podání

roční výpočty daní zaměstnanců

roční vyúčtování daní pro finanční úřad

nahoru

3. Další služby

 

Další služby dle konkrétních požadavků klienta

vedení pomocných evidencí (majetek, rezervy, sklady...)

vedení podrozvahové evidence

zpracování přiznání k dalším daním v požadovaných termínech

zpracování a vedení účetních i mzdových vnitropodnikových směrnic

vyplnění všech výkazů pro Český statistický úřad

zpracování výkazu pro INTRASTAT

realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Poradenské služby

účetní poradenství

ekonomické poradenství

nahoru

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.